Anleggsutstyr

Sørmaskin tilbyr et vidt spekter av maskiner og utstyr til Bygg og Anleggsbransjen.
Vi har eget serviceverksted som kan bistå ved planlagt forebyggende vedlikehold,
samt service og reparasjoner på alt utstyr vi leverer.